Strona główna

LA FOLLE JOURNEE DE VARSOVIE

Les Titans - Szalone dni Muzyki 29.09 - 02-10.2010

CENTRUM KULTURY 105 W KOSZALINIE: Koszaliński Kwintet Akordeonowy AKORDISSIMO

Bogna Jaśkiewicz akordeon Marta Drelich akordeon Martyna Pluta akordeon Jakub Smal akordeon Daniel Chrząszcz akordeon

Jest jednym z niewielu tego typu zespołów istniejących na świecie. Powstał w 2010 roku z inicjatywy Artura Zajkowskiego, który jest kierownikiem artystycznym zespołu.Skład zespołu wyłonił się z Koszalińskiej Orkiestry Akordeonowej AKOR...

czytaj więcej

OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I i II ST. IM. FRYDERYKA CHOPINA W BYTOMIU: Andrzej Affeltowicz / dyrygent

W 1980 roku został absolwentem Akademii Muzycznej w Warszawie – najpierw w klasie waltorni, a później w 1984 roku otrzymał dyplom ukończenia studiów dyrygenckich w klasie prof. Stanisława Wisłockiego. Dwukrotnie uczestniczył w Festiwalu Młodych Muzyków w Bayreuth,  zaś w roku 1991 doskonalił sztukę dyrygencką w ramach kursu mistrzowskiego w Tanglewood pod...

czytaj więcej

OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I i II ST. IM. FRYDERYKA CHOPINA W BYTOMIU: Polska Młodzieżowa Orkiestra Symfoniczna

Polska Młodzieżowa Orkiestra Symfoniczna jest 70-osobowym zespołem uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Bytomiu. Od 1988 r. opiekę nad orkiestrą sprawuje dyrygent Andrzej Affeltowicz. W 1990 r. Ministerstwo Kultury i Sztuki w Warszawie wyraziło zgodę na używanie tytułu Polska Młodzieżowa Orkiestra Symfoniczna. Ambicją młodz...

czytaj więcej

OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I i II ST. WE WROCŁAWIU: Marcin Grabosz / dyrygent

Absolwent Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu w klasie fortepianu mgr Ewy Piotrowskiej oraz  Akademii Muzycznej we Wrocławiu w klasach: fortepianu prof. Grzegorza Kurzyńskiego (dyplom z wyróżnieniem) oraz dyrygentury na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii w klasie prof. Mieczysława Gawrońskie...

czytaj więcej

OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I i II ST. WE WROCŁAWIU: Orkiestra OSM I i II st. we Wrocławiu

Orkiestra zajmuje od lat ważne miejsce w działalności dydaktycznej i artystycznej szkoły, a także w życiu muzycznym Wrocławia. Orkiestrą kierowali w kolejności: Jerzy Zabłocki, Stanisław Krukowski, Lucjan Laprus, Mieczysław Gawroński, Stanisław Rybarczyk, Wojciech Rodek, Krzysztof Górski, Jakub Kontz. Obecnie orkiestra pracuje pod kierunkiem Marcina Grabosza. Przez lata dzi...

czytaj więcej

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I i II ST. W JASTRZĘBIU ZDROJU: Trio fletowe

Hanna Sojka flet

Dominika Pilis flet

Nina Polczyk flet

Zespół złożony jest z uczennic Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jastrzębiu-Zdroju, prowadzony pod kierunkiem dr Aldony Ślusarz.

Do osiągnięć zespołu należą: wyróżnienie w XI Festiwalu Zespołów Kameralnych Instrumentów Dętych Szkół Muzycznych I i II stopnia...

czytaj więcej

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I i II ST. W JASTRZĘBIU ZDROJU: Stanisław Śmietana / dyrygent

Muzyk, pedagog; dr hab.; pracownik naukowo-dydaktyczny Filii Uniwersytetu Śląskiego, założyciel i dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jastrzębiu-Zdroju. Znany i ceniony dyrygent orkiestr dętych. Był twórcą i wieloletnim dyrygentem Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zasadniczej Szkoły Górniczej kopalni „Jastrzębie”. Obecnie kieruje: Orkiestrą D...

czytaj więcej

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I i II ST. W JASTRZĘBIU ZDROJU: Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Jastrzębiu-Zdroju

Orkiestra istnieje od 1973 r. Jej założycielem i dyrektorem jest dr hab. Stanisław Śmietana. Pierwotnie orkiestra działała w Zasadniczej Szkole Zawodowej przy kopalni „Jastrzębie”. W 1990 r. orkiestrze przyznano status Instytucji Kulturalnej Miasta. Jej siedziba znajduje się w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Jastrzębiu Zdroju.

Talent i umiejętności młodych...

czytaj więcej

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA IM. KAROLA KURPIŃSKIEGO W WARSZAWIE: WIKTORSKA HARP OPEN

Anna Piechura-Gabryś, Anna Sikorzak-Olek harfy prowadzące

Uczeniowie Anny Sikorzak-Olek:

Marcelina Dąbek harfa Magdalena Gąsiorek harfa Urszula Janowska harfa Emilia Kabaj harfa Alicja Napieralska harfa Klara Spark harfa Sławomir Wierzejski  harfa Julia Łopuszyńska harfa, uczennica ZPSM nr 4  im. Karola Szymanowskiego

Uczniowie Anny Piechury-Gabryś:...

czytaj więcej

ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. FRYDERYKA CHOPINA W WARSZAWIE: Olga Boczar / wokal

Istniejący w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina od 1992 roku Wydział Jazzu oraz powstałe w roku 1997 Policealne Studium Jazzu to marka uznana już w środowisku muzycznym. Wielu naszych absolwentów obecnych jest na polskiej scenie muzycznej – nie tylko jazzowej.

Podczas Festiwalu La Folle Journée – Szalone Dni Muzyki zaprezentujemy P...

czytaj więcej

ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. FRYDERYKA CHOPINA W WARSZAWIE: Aleksandra Trzaska / wokal

Istniejący w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina od 1992 roku Wydział Jazzu oraz powstałe w roku 1997 Policealne Studium Jazzu to marka uznana już w środowisku muzycznym. Wielu naszych absolwentów obecnych jest na polskiej scenie muzycznej – nie tylko jazzowej.

Podczas Festiwalu La Folle Journée – Szalone Dni Muzyki zaprezentujemy P...

czytaj więcej

ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. FRYDERYKA CHOPINA W WARSZAWIE: BEDNARSKA QUARTET

...

czytaj więcej

ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA W KRAKOWIE: Katarzyna Jawor / skrzypce

Urodzona w Krakowie, edukację muzyczną rozpoczęła w 1998 roku w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie w klasie skrzypiec mgr Renaty Sperki. W 2004 roku otrzymała dyplom z wyróżnieniem kończąc tym samym edukację muzyczną w I stopniu, będąc już pod kierunkiem prof. Piotra Tarcholika. Kontynuowała naukę w Zespole Państwowyc...

czytaj więcej

ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA W KRAKOWIE: Adam Wożniak / wiolonczela

Urodził się w Krakowie. Muzykę poznawał od urodzenia. W 1998 roku rozpoczął naukę w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Mieczysław Karłowicza w Krakowie w klasach Andrzeja i Franciszka Palla.

Został laureatem wielu konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych min. we Wrocławiu, Rybniku, Krakowie, Stalowej Woli, Żywcu.

Współpracował, m.in. na...

czytaj więcej

ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA W KRAKOWIE: Tomasz Chmiel / dyrygent

Urodził się w 1970 r. w Rzeszowie, gdzie ukończył najpierw Społeczne Ognisko Muzyczne, a następnie Państwowe Liceum Muzyczne. W latach 1989-96 studiował w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie dyrygentury prof. Jerzego  Katlewicza oraz w klasie fortepianu doc. Marka Koziaka, kończąc oba kierunki z wyróżnieniem. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w w/w uczelni. Wielokrotni...

czytaj więcej

ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA W KRAKOWIE: Krakowska Młoda Filharmonia – Orkiestra Symfoniczna ZPSM im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie

Jej członkowie – uczniowie szkoły muzycznej II stopnia – realizują eksperymentalny program pracy w orkiestrze, którego celem jest przygotowanie ich do pracy w orkiestrach profesjonalnych bezpośrednio po ukończeniu średniej szkoły muzycznej. W latach 1982-1998 orkiestra pracowała pod dyrekcją Rafała Jacka Delekty, w roku 1989 drugim dyrygentem została Ewa Miz...

czytaj więcej

ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 1 W WARSZAWIE: Trio CONCORDIA

 

Aleksandra Bucholc  skrzypce

Katarzyna Seremak   skrzypce

Natalia Reichert altówka

Powstało w 2007 roku. Zespół pracuje pod kierunkiem Magdaleny Szczepanowskiej, a  w jego skład wchodzą uczennice Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie:

Aleksandra Bucholc, ucz. OSM im. Zenona Brzewskiego;

Katarzyna Ser...

czytaj więcej

ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 1 W WARSZAWIE: Trio smyczkowe QUORUM

 

Jan Pietkiewicz skrzypce Damian Kułakowski altówka Andrzej Kwieciński wiolonczela

Zespół powstał w 2011 roku, a  w jego skład wchodzą uczniowie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie:

Jan Pietkiewicz, ucz. OSM im. Zenona Brzewskiego ; Damian Kułakowski, ucz. PSM im. Józefa Elsnera; Andrzej Kwieciński, ucz. PSM...

czytaj więcej

ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 1 W WARSZAWIE: Andrzej Gębski skrzypce / prowadzenie

Skrzypek – solista, kameralista; studia wiolinistyczne ukończył w 1997 r. w Akademii Muzycznej  im. Fryderyka Chopina w  Warszawie w  klasie prof. Mirosława  Ławrynowicza  uzyskując  dyplom  z  wyróżnieniem.

Jest  laureatem Międzynarodowych Konkursów Muzycznych w Łodzi, Krakowie i  Paryżu. Od 1997 r. jest członk...

czytaj więcej

ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 1 W WARSZAWIE: Warszawska Orkiestra Smyczkowa im. Zenona Brzeskiego

„(...)Aż trudno uwierzyć iż mamy do czynienia ze szkolną orkiestrą, której najmłodszy muzyk ma 13 lat, a najstarszy 18. Pasja, niezwykłe skupienie i przede wszystkim muzykalność połączona z zadziwiającym jak na tak młodych artystów zgraniem i dojrzałością dźwięku zrobiły niesamowite wrażenie na publiczności. …” Twoja Muza nr 6 (37)

Orkie...

czytaj więcej

ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 4 IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W WARSZAWIE: Marianna Bednarska marimba/perkusja

Jest uczennicą klasy perkusji prof. Henryka Mikołajczyka w ZPSM im. K. Szymanowskiego w Warszawie.

Od początku nauki odnosi spektakularne sukcesy na międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach, na których zdobyła  18 pierwszych nagród. Do jej najcenniejszych osiągnięć należą: I miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Perkusyjnym im. M. Stasiniewicza w Wars...

czytaj więcej

ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 4 IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W WARSZAWIE: Tomasz Ritter / fortepian

Urodzony w Lublinie. W 2002 r. rozpoczął naukę w OSM im. Karola Lipińskiego w klasie Bożeny Bechty-Krzemińskiej. Od 2009 jest uczniem ZPSM nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie w klasie Iriny Rumiancewej-Dabrowski. Jest laureatem wielu konkursów, m.in.: I nagrody na XV Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym i Muzyki Kameralnej w San Sebastian (Hiszpania, 2008); I nagrody i nagrod...

czytaj więcej

ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 4 IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W WARSZAWIE: Kwartet Instrumentów Dętych

 

Łukasz Jankowski flet

Joanna Turczyńska obój

Sara Bulili fagot

Andrzej Ciepliński klarnet

Kwartet pracuje pod kierunkiem prof. Bogumiła Gadawskiego. Jest laureatem II miejsca na konkursie zespołów  kameralnych w Sierpcu w roku 2011....

czytaj więcej

ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 4 IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W WARSZAWIE: SZYMANOWSKI BIG BAND

W maju 2007 z inicjatywy uczniów powstał w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Warszawie big band. W skład big bandu wchodzą uczniowie gimnazjum i liceum oraz absolwenci szkoły. Pierwszy koncert zespołu odbył się w czerwcu 2007 na koncercie zorganizowanym przez władze dzielnicy Żoliborz. Po sukcesie pierwszego występu dyrekcja szkoły umożliwi...

czytaj więcej

ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 4 IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W WARSZAWIE: Piotr Kostrzewa opieka artystyczna / dyrygent

Absolwent ZPSM nr 4 im. Karola Szymanowskiego w klasie Henryka Mikołajczyka i Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w klasie prof. Edwarda Iwickiego.

Od 1993 r. jest kotlistą Orkiestry Sinfonia Varsovia, z którą koncertuje w kraju i za granicą w najbardziej prestiżowych salach koncertowych, pod kierunkiem najwybitniejszych dyrygentów, wykonując bogaty repertuar symfoniczn...

czytaj więcej

ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH W KATOWICACH: Małgorzata Warcaba / fortepian

Urodziła się w Tychach. Edukację rozpoczęła w 1999 r. w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia im. Feliksa Rybickiego w Tychach. Przez sześć lat uczyła się w klasie fortepianu pani Barbary Klikiewicz. Szkołę ukończyła z wyróżnieniem w czerwcu 2005 r. Naukę kontynuowała w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia im. Karola Szymanowskiego...

czytaj więcej

ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH W KATOWICACH: Szymon Bywalec / dyrygent

Skrzypek, pedagog, kompozytor, aranżer. W 2001 r. ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie skrzypiec M. Baranowskiego. Jest laureatem wielu konkursów skrzypcowych i kameralnych (min. w Lublinie, Łodzi, Krakowie, Elblągu). Był wielokrotnym stypendystą Fundacji Sztuki Dziecka. Swą grę skrzypcową dosko...

czytaj więcej

ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH W KATOWICACH: Młodzieżowa Orkiestra Symfoniczna im. Karola Szymanowskiego

Pod tą nazwą występuje orkiestra symfoniczna Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Karola Szymanowskiego w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Katowicach. Działalność orkiestry wiąże się ściśle z historią tej najstarszej w Polsce szkoły muzycznej.

Zespół orkiestrowy został założony w roku 1945 przez Karola Stryję. Dnia  29...

czytaj więcej

ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH W POZNANIU: Anna Malesza / skrzypce

Urodziła się w Goleniowie. Szkołę podstawową oraz Szkołę Muzyczną I stopnia ukończyła w rodzinnym mieście, Goleniowie. W 2005 roku rozpoczęła edukację w Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Henryka Wieniawskiego, tzw. „Szkole Talentów” w Poznaniu. Obecnie jest uczennicą mgr Jana Romanowskiego. Anna Malesza jest laureatką wielu konkurs&...

czytaj więcej

ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH W POZNANIU: Michał Karasiewicz / fortepian

W 2002 ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Poznaniu w klasie fortepianu prof. W. Andrzejewskiego. W 1991 roku otrzymał wyróżnienie na Wielkopolskim Konkursie Wykonawczym w Poznaniu. Rok później na Regionalnym Konkursie Gry na Dwa Fortepiany i Cztery Ręce w Gnieźnie był laureatem I nagrody, a ...

czytaj więcej

ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH W POZNANIU: Kwartet skrzypcowy

Katarzyna Olszewska  skrzypce

Anna Środecka  skrzypce

Weronika Janik  skrzypce

Sebastian Goliński  skrzypce...

czytaj więcej

ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH W POZNANIU: Kwartet smyczkowy

Anna Malesza skrzypce

Adam Siebers skrzypce

Sebastian Goliński altówka

Zuzanna Szambelan wiolonczela...

czytaj więcej

ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH W POZNANIU: Jan Romanowski / kierownik artystyczny

 

Skrzypek, pedagog, kompozytor, aranżer. W 2001 r. ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie skrzypiec prof. Marcina Baranowskiego. Jest laureatem wielu konkursów skrzypcowych i kameralnych (min. w Lublinie, Łodzi, Krakowie, Elblągu). Swą grę skrzypcową doskonalił, biorąc udział w wielu kursac...

czytaj więcej

ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH W POZNANIU: Zespół Smyczkowy OSM II st. im. Henryka Wieniawskiego w ZSM w Poznaniu

W skład zespołu wchodzą uczniowie i absolwenci Poznańskiej Szkoły Talentów w ZSM w Poznaniu. Laureaci czołowych nagród konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich.

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. H. Wieniawskiego została założona w 1990 roku w ramach działającego od 1978 roku Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu. Ksz...

czytaj więcej

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA IM. KAROLA KURPIŃSKIEGO W WARSZAWIE: Orkiestra Kameralna Polskiego Radia

Sylwia Mierzejewska skrzypce

Jan Doleżyczek skrzypce

Agnieszka Jarzęcka altówka

Tomasz Słowikowski wiolonczela

Tomasz Prawdzik kontrabas...

czytaj więcej
stat4u